Tevékenységünk

I. Kutatás

1) Etnicitás, ruralitás, népmozgalom

a) Település- és településhálózat-kutatás
b) Humánerőforrás-kutatás
c) Etnikai és szegregációs vizsgálatok
d) Nemzetközi migrációs folyamatok kutatása (indiai, kínai, török, balkáni stb.)
e) Ruralitással kapcsolatos vizsgálatok: kistérségek/járások, külterületek, kistérségi/járási központok, vidéki gazdaságfejlesztés, elemzés (LED)

2) Környezetfejlesztés

a) Megújuló energiaforrásokra (biomassza, nap, szél, geotermikus) vonatkozó kutatások
b) Hulladékgazdálkodási vizsgálatok
c) Tájpotenciál és ökológiai gazdálkodás
d) Vízborítás, vízhasználat, vízgazdálkodás tényezőinek és összefüggéseinek feltárása
e) Rekultivációs és kárelhárítási módszertani vizsgálatok

3) Nemzetközi gazdasági, politikai, kulturális kapcsolatok elemzése a következő térségekben:

Kárpát-medence,
Nyugat-Balkán,
Közel-Kelet,
Indiai szubkontinens,
Japán,
Latin-Amerika,
Mediterráneum,
Továbbá a fenti területeken konfliktuselemzés
Biztonságpolitikai elemzések (a környezeti konfliktusokkal együtt)

4) Innováció-kutatás a rurális térségekben, innovációs törekvések a tranzíciós területeken:

a) Egyetem és társadalmi környezete
b) Egyetem és vállalkozások
c) Kisvállalkozások fejlődési/fejlesztési lehetőségei rurális környezetben
d) Kulturális-és kreatív gazdasági vizsgálatok

II) Tervezés

Települési, térségi és regionális tervezés

III) Oktatás: a fenti területeken képzési feladatok ellátása